Aszfaltozás Technológiák

Varga Viktor: 06 30 749 2664

Hívjon a hét bármely napján reggel 05 órától - este 21 óráig.

ASZFALTBURKOLATOK

 

TÖMÖR ASZFALTBETON | ÉRDESÍTETT HOMOKASZFALT | ÖNTÖTT ASZFALTBURKOLAT | DRÉNASZFALT | MASZTIXASZFALTUTÁNTÖMÖRÖDÕ BURKOLATOK | FELÜLETI BEVONAT


TÖMÖR ASZFALTBETON

 

Az aszfalt egy természetben elõforduló szénhidrogén kõzet, amely kõolaj szilárdnak tûnõ módosulataként a földfelszínen is elõfordul.

Leggyakoribb felhasználása az aszfaltburkolat, ami bitumen kötõanyagú, természetes és mesterséges adalékanyagokat, kõzúzalékot, homokot, illetve mészkõlisztet tartalmazó építõanyag. Az aszfaltot elsõsorban közutak hajlékony és félmerev pályaszerkezetének készítéséhez, valamint a talajvizek elleni védelemre, védõrétegként alkalmazzák az építõiparban.


ÉRDESÍTETT HOMOKASZFALT

 

A beépítése hasonló a tömör aszfaltbetonéhoz, a finisher után kõzúzalék szóró gép halad, amely 3-4 cm vastagságban bitumennel bevont zúzott követ szór a felsõ felületre. Az úthengerek a már beszórt felületen dolgoznak.


ÖNTÖTT ASZFALTBURKOLAT

 

Az elsõsorban városi utak burkolataként alkalmazott aszfalttípust 3-4 cm vastagságban, hengerlés nélkül építik be. A terítés után általában kõzúzalékkal érdesítik. Az öntött aszfalt keverõtelepek mellett fûthetõ tartállyal felszerelt jármûben, úgynevezett masztikátorban is elõállítható.


DRÉNASZFALT

 

A nagy hézagtartalmú burkolat felülete porózus, a vizet azonnal elnyeli, majd anyagában elvezeti. A speciális burkolatot síkosságra hajlamos útszakaszokon, hidakon alkalmazzák.


MASZTIXASZFALT

 

A nehéz és extrém nagy terhelésû utak burkolata nagyobbrészt kõzúzalékból áll, amely stabil vázat ad a útburkolatnak. A zúzalékvázat aszfalthabarcs tölti ki.


UTÁNTÖMÖRÖDÕ BURKOLATOK

 

A kis- és közepes forgalmú utak burkolatát egyszerû keverõgéppel készítik, általában melegítés nélkül. A burkolatot az építés során hengerlik, azonban a teljes tömörítését a forgalom végzi el.


FELÜLETI BEVONAT

 

Az önállóan nem alkalmazott felületi bevonatot új burkolatoknál zárórétegként, régi burkolatoknál felületi helyreállításhoz alkalmazzák. A régi burkolatot kátyúzzák, a felületét letisztítják, majd bitumenpermetezõ géppel a burkolatra kötõanyagot szórnak. A kötõanyagra egyenletes mennyiségben közel azonos szemnagyságú kõzúzalékot terítenek és hengerlik. A burkolaton körülbelül két hétig utókezelést kell végezni, a kipergett kõzúzalékot a kötõanyaggal jobban átitatott részre seprik.


ÖNTÖTT ASZFALTOZÁS

 

Az öntött aszfalt egy aszfalt fajta, ami annyiban különbözik a zárt aszfaltkeveréktõl (aszfaltbeton), hogy magasabb a bitumen (kötõanyag) tartalma, általában 7-10%-a a teljes aggregát keveréknek, ezzel ellentétben a hengerelt aszfalt csak 5%-nyi bitument tartalmaz. Egy aszfalttípus, a köves öntött aszfalt (ÖA) világszerte egyre népszerûbbé válik. ÖA elõnyösebb a hengerelt aszfaltnál, mert a magas aggregátsûrûsége és a pórustérfogat (levegõ zsebecskék) hiánya miatt kevésbé csúszós. Még egy elõnye az ÖA-nak a hosszabb tartóssága más alternatív útaszfalt-felületekhez képest, de ha a gyártás folyamatot nem végzik helyesen, akkor csúszós felületû lehet, mert a felesleges bitumen kipréselõdik a felszínre.


HENGERELT ASZFALTOZÁS

 

Napjainkba ez a legelterjetebb kivitelezési forma. Lehetõséget nyújt bármely olyan terület aszfaltozására ahová nagy gépek nem férnek be! Elsõsorban udvarok,kisebb telephelyek, járdák, parkolók aszfaltozásánál ajánlott! Rendkívûl erõs, idõtálló felületet kapunk szemben az ÖNTÖTT ASZFALTÉVAL, ami hõ hatására(napsütés) meglágyul! A munka folyamán,mint az a nevében is benne van a meleg aszfaltot a már elörre bitumenemulzióval kezel felületre kézi erõvel terítjük el majd ezt követõen jön a hengerelés esetleg lapvibrátorral történõ tömörítés!


MELEG HENGERELT ASZFALTOZÁS

 

Elsõsorban összefüggõ nagy terek,telephelyek,udvarok,utak,utcák,járdák,sportpályák kivitelzésénél használatos megoldás! A munka végeztével teljesen sík,egyenletes felületet kapunk! Mint a nevében is láthatjuk,itt a meleg aszfaltot gépi erõvel terítjük el,amit vibrációs hengeres tömörítés követ! Napi kapacitása akár több ezer négyzetméter is lehet!


MART ASZFALTOZÁS

 

A már egyszer bedolgozott hideg,rideg,keméy aszfaltot amely útépítésbõl visszamaradt,esetleg útburkolat javítás, felbontás esetleg felmarás után keletkezett sem vész kárba!Ezen anyag összedarálása után egy rendkívûl tág újrafelhasználási területen alkalmazhatjuk! Ideális bekötõutak,mezõgazdasági utak,leállósávok,parkolók,lápos-sáros helyek feltöltésére! A kivitelezés nagyon tartós,erõs kemény felületet hagy maga után! Vastagságát rendszerint a rajta haladó igénybevétele határozza meg! Tartósságát növelhetjük bitumenemulziós permetezéssel és ezt követõen homok beseprésével! Minden esetben nagyon fontos a vibrácós hengerelés a megfelelõ tömörítés érdekében!


ZÖLD ASZFALTOZÁS

 

A zöld aszfalt magyarországi története 2012-re vezethetõ vissza, amikor a Duna Aszfalt Kft. jelentõs modernizációt hajtott végre a Dunaharasztiban levõ keverõtelepén, melynek köszönhetõen alkalmassá váltak a francia licensz alapján készülõ LEA (Low Energy Asphalt), alacsony energiafelhasználású aszfalt elõállítására is. Az ötlet akkor merésznek tûnt, hiszen sem az elõírások nem tették lehetõvé a hivatalosan a mérsékelten meleg aszfalt használatát, sem a technológia nem volt közismert Magyarországon. 2013 szeptemberében azonban a mérsékelten meleg aszfalt kategória bekerült az Útügyi Mûszaki Elõírásokba, s így azóta lehetséges közbeszerzést kiírni a zöld aszfaltra is.

A környezetbarát zöld aszfalt számos kiváló tulajdonsággal rendelkezik amellett, hogy nem kerül többe, mint a hagyományos eljárással készült forró aszfalt


TÖBBRÉTEGÛ MART ASZFALTOZÁS

 

A mart aszfalt kiválóan alkalmas útépítési és térburkolási célra. A keletkezése úgy történik, hogy a régi elhasználódott aszfalt utak újra aszfaltozása elõtt a felsõ néhány cm-es réteget aszfaltmarógéppel eltávolítják. A mart aszfaltot rendszerint 0-40 mm szemnagyságúra darálják. Az így keletkezett mart aszfaltot elszállítják depóhelyre. A mart aszfalt további felhasználása többféle módon történhet. pl:

A mart aszfalt kiválóan alkalmas: utak, parkolók, udvarok, nyaralókhoz vezetõ utak, gépkocsibejárók, aszfaltút melletti padka készítésére.

Az aszfaltkeverõ telepeken a mart aszfalt alapanyagként szolgál a meleg aszfalt gyártása során, A mart aszfaltból készül a hidegaszfalt is.